مرخصی قانونی چند روز است؟

 بیمه تامین اجتماعی

مرخصی قانونی چند روز است؟

میزان مرخصی استحقاقی سالانه کارگران مشمول قانون کار چند روز است؟

 

مرخصی استحقاقی در قانون کار ۳۰ روز است که ۴ روز آن جمعه محسوب می شود و در واقع مرخصی عملا ۲۶ روز است.

بر اساس ماده 64 قانون کار میزان مرخصی استحقاقی سالانه کارگران 26 روز کاری در سال است و ایام تعطیل هفتگی و یا تعطیل رسمی که بین روزهای مرخصی واقع می شود جزء این 26 روز محاسبه نمی شود.

همچنین چهار جمعه جزء مرخصی استحقاقی سالانه کارگران می باشد (درصورتیکه پنج شنبه روز کاری باشد و شما پنج شنبه و شنبه را مرخصی بگیرید روز جمعه از این چهار روز کسر می گردد.)

پی نوشت:

مرخصی استعلاجی

مرخصی استعلاجی به منظور بهبود بیماری به کارگر تعلق می گیرد. تفاوت اصلی این مرخصی با نوع استحقاقی آن در این است که پرداخت کننده حقوق در ایام بیماری، سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. در این حالت بیمار باید با مراجعه به شعبه مربوطه سازمان تامین اجتماعی مراحل قانونی را برای دریافت حقوق سپری کند. بر اساس ماده ۷۴ قانون کار مدت ایام بیماری که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگر منظور خواهد شد.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

تعداد بازدید: ۱۶۱۹