۱ مطلب با موضوع «مالیات بر ارث» ثبت شده است

مالیات بر ارث بر اساس آخرین اصلاحات

 مالیات بر ارث

مالیات بر ارث بر اساس آخرین اصلاحات

 

بنا بر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، ‌نرخ‌های مالیات بر ارث برای متوفیان با تغییراتی همراه بود که از ابتدای امسال اجرایی شد. طبق اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم، نرخ های مالیات بر ارث برای متوفیان تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ و بعد از آن به شرح جدول ذیل تعدیل شده است:

 

مالیات بر ارث

 

 

توضیحات مهم:

 • نرخ های مذکور برای وراث طبقه اول می باشد و برای وراث طبقه دوم مالیات به نرخ معادل دو برابر و برای وراث طبقه سوم به نرخ معادل چهار برابر نرخ های مندرج در این جدول محاسبه و وصول خواهد شد.
   
 • درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
   
 • در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع ردیفهای ۲، ۳، ۵، ۶ و ۷ جدول فوق الذکر را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث مشمول مالیات طبق مقررات خواهند بود.
   
 • وراث متوفیان تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و قبل از آن از نظر تکالیف قانونی و نرخهای مالیاتی مشمول اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم نمی باشند.
   
 • ­­وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت میگردد از شمول مالیات بر ارث خارج است.
   

– وراث از نظر ماده (۱۸) قانون مالیات های مستقیم به سه طبقه تقسیم می شوند:

۱- وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن ، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

۲- وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

۳- وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها

 

 برای مشاوره تلفنی رایگان با ما تماس بگیرید

 

تعداد بازدید: ۳۲۷۸