۱ مطلب با موضوع «معافیت مالیاتی» ثبت شده است

معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

 معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

اشخاص برخوردار از معافیت (شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری)

ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان:

درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند.

ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان:

در اجرای ماده (9) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام ماموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

پی نوشت 1: معافیت مذکور محدود به مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده (صرفا فروش کالا و خدمات) می باشد. و شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات حقوق نمی گردد.

پی نوشت 2: باستناد تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور و تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی می باشد.

همچنین با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 95 به موجب تبصره 1 ماده 146 قانون مذکور، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود.

نکته مهم: بدیهی است عدم انجام تکالیف قانونی در موعد مقرر، موجب عدم برخورداری از معافیت مالیاتی و تعلق جرایم غیر قابل بخشودگی خواهد شد.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

تعداد بازدید: ۲۲۳۰